Och gott öl komOch gott öl kom

Och gott öl kom och gott öl for,

för gott öls skull har jag sålt mina skor

och satt mina strumpor i pant i en bod

- med gott öl håller jag upp mitt mod.


Sex oxar jag hade i ok för min plog,

de trivdes så tämligt och drogo bra nog

- jag sålde dem en efter en si så där,

med gott öls hjälp jag sorgen bär.


Och gott öl har gjort mig så arm som jag är

och haft mig att komma min piga för när

- för gott öls skull i stocken jag stod,

- med gott öl håller jag upp mitt mod.


Och gott öl kom och gott öl for,

för gott öls skull har jag sålt mina skor

och satt mina strumpor i pant i en bod

- med gott öl håller jag upp mitt mod.


Å gubevars för dumt fôlk!
Att en annan, sôm ingen lärdom har, int allti ä sôm en ska, d’ä inga unner, men når di, sôm ska va för mer, int ä klar i bokstaveringskônsta en gang, d’ä lett.


Te äxämpel dä va en söndasmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen. Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga, å smal å vesen va’n, tocken sôm tocker ä..

Kontakta
Var god att kontakta oss via e-post med de frågor

ni har gällande Västanå Bryggeri

info@vastanabryggeri.se